Østre Hougvej – Middelfart

Helhedsplan, der omfatter ombygning og gennemrenovering af Østre Hougvej indenfor rammerne af den eksisterende bygningsmasse. Det samlede antal boliger er reduceret fra 38 til 32 ungdomsboliger.

Boligerne er en blanding af ét- og to-rums boliger med 9 ét-rumsboliger for at sikre billige boliger, og 23 to-rumsboliger for at imødekomme krav om større boligforhold. Seks af de 23 boliger er tilgængeligheds-boliger.

Selve bebyggelsen er underlagt en helt ny visuel identitet ved efterisolering af facader, etablering af nyt trappe-/elevatortårn og svalegange.

I forbindelse med helhedsplanen er alle udearealer opdateret til mere attraktive grønne arealer.

Projektet indebar ud over selve ombygningen bl.a. facaderenovering, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tag og en gennemgribende modernisering af varme-, vand-, afløbs- og el installationer. Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden.