Bravida - Nyt domicil i Aarhus skal DGNB-certificeres til GULD samt DGNB-hjerte