352 ungdomsboliger - Brabrand

Kollegiet består af mindre enheder, og der ligger fællesrum spredt rundt i hele bygningen. Facaderne er forskellige så bygningen får en stærk urban karakter, hvor man får forskellige indtryk.