Nyt stort center ved Aarhus Havn

I centeret findes bl.a. Havnens administration, værksteder og lagre, kundemodtagelse, sikkerhedskontrol og velfærdsfaciliteter samt et offentligt kantineafsnit.

Desuden udlejningsarealer til havnerelaterede virksomheder, så der dannes en klynge af aktivitet og fælles brug af funktioner.

Brugerne er bl.a. Aarhus Havns personale samt håndværkere, havnearbejdere til lodser, lastbils-chauffører og gæster.