Kanalhusene i Aarhus Ø

Kanalhusene i Aarhus Ø er 149 boliger, fordelt som 2, 3, 4 og 5 værelsers ejer- og/eller leje-lejligheder. Kanalhusene bygger videre på de samme arkitektoniske virkemidler som i nabobebyggelsen – Havnehusene.

Globe Malerfirma har stået for malerentreprisen på Tårn 6, 7 og 8.

Det giver en vellykket helhed og et homogent indtryk i byggeprojektet, både i facaden med forskellige teglsten og i det grønne gårdrum.

Kanalhusene er opdelt i ni mindre, forbundne bygningskroppe i skiftende murstens-forbandt og fugefarver, der bringer mindelser om de traditionelle hollandske kanalkvarterer. Etagebyggeriet har grønne tage, og i stueetagen giver tre portåbninger et intimt, grønt gårdrum for besøgende og andre beboere. I stueetagen er der en café, som bidrager til bylivet i området.