272 ungdomsboliger i Aarhus

Ved Møllevangs Allé og Katrinebjergvej i Aarhus er der opført 272 ungdomsboliger, fordelt på to 14-etagers og ét 6-etagers punkthuse. Under næsten hele grunden er der anlagt P-kælder.

Facadeelementerne er med teglskaller, og materialevalget ligger kvalitetsmæssigt over det normale til ungdomsboliger. Materialerne er valgt for at give et slægtskab til de eksisterende villaer nord for Katrinebjerg. I facaderne er der arbejdet med et varieret og levende udtryk med indbyrdes forskudte vinduespartier og altaner. Tagene er med énsidig hældning bl.a. for at tilpasse sig de omkringliggende boliger.