Lighthouse - 380 boliglejligheder, 17 erhvervslejligheder inkl. aktivitetshuse, cafe mv.

Lighthouse består af et 142 meter højt tårn, Fyrtårnet, og er opført på spidsen af Aarhus Ø. Derudover er der to sidebygninger – Kanalhuset og Promenadehuset.